Empresa

Formació digital

Formació a Empreses

Cursos bonificables amb la fundació Tripartita adreçats a treballadors en actiu.

Internet i seguretat informàtica

Sovint el món de la seguretat informàtica acostuma a ser molt ampli. En aquest curs de 8h aprendreu els elements bàsics de seguretat informàtica. Capacita els treballadors en seguretat digital i millora la protecció de dades del teu negoci.

 •       Navegar a Internet amb seguretat.
 •       Connexions wifi – VPN
 •       Còpies de Seguretat
 •       Encriptació de dades.
 •       Contrasenyes i autenticació
 •       etc…
 learn more

Sistema Web ERP

La revolució digital ens ha portat a una simplificació de processos sense precedents, avui l’empresari pot controlar els seus negocis de qualsevol part del món. En aquest curs de 8h aprendreu els elements bàsics d’un programa de gestió ERP web capaç d’integrar qualsevol procés productiu de l’empresa dins el seu sistema.

 •           Introducció a Odoo
 •           Funcionament i navegació
 •           Utilitats
 •           etc…

Google Apps for Bussiness

Google ens ha revolucionat la manera d’entendre el món.  En l’actualitat tots estem utilitzant eines d’aquest gegant teconògic. En aquest curs de 8h aprendreu a integrar les eines de Google a la vostra empresa.

 •           Google chrome i els perfils d’usuari
 •           Google Drive: Documents | Formularis | Ful de càlcul…
 •           Contactes i correus sincronizats.
 •          Calendari| planificació de reunions | notes
 •          Google Maps
 •          etc

Ofimàtica avançada

Capacitació dels treballadors en eines ofimàtiques Microsoft Excel, Word i outlook.

Microsoft Excel.

Sense cap dubte, el millor full de càlcul que podem utilitzar. En aquest curs de 10h aprendreu a utilitzar el full de càlcul Excel i afrontar qualsevol repte amb garanties i solvència.
 •          Navegació eficient per la fulla Excel.
 •         Operadors: Càlculs simples i avançats.
 •        Funcions: Lògiques, Cerca, Text, Data…
 •        Formats condicionals, estils i temes.
 •        Ordenar dades, aplicar filtres.
 •        Creació d’anàlisis i Solver
 •        Impressió de documents.
 •       Crear gràfics.
 •       Taules i gràfics dinàmics.
 •       Protecció del document i treball en equip.
 •       Importació i exportació de dades.
 •       etc.

Microsoft Word.

Microsoft word segueix sent l’eina més utilitzada per escriure documents.  En aquest curs de 10h realitzarem un repàs a totes les funcionalitats importants, amb l’objectiu de millorar la productivitat lavoral.

 •           Formats: paràgraf, fonts, impressió..
 •          Temes estils i plantilles
   • Notes marcadors, índex de contingut
 •          Objectes: Imatges, Vídeos
 •          Formularis, mailings
 •          Importació i exportació de dades
 •           Treballs en equip
 •           Firmar digitalment un document
 •          etc

Microsoft Outlook

Tot i l’ús massiu de web mails l’aplicatiu outlook encara s’utilitza en moltes empreses. En aquest curs de 8h aprendreu a utilitzar totes les funcionalitats d’aquest programa i gestionar la comunicació interna amb professionalitat i rigor.

 •           El missatge i el seu contingut
 •           Arxius, Imatges, calendaris, etc..
 •           El calendari: Reunions, Esdeveniments
 •           Contactes, Tasques i notes
 •           Organització, Cerca i arxivament.
 •           Administrar diferents comptes.
 •           Correus amb Signatura Digital.
 •           etc.

Formació presencial 

Tots els cusos son bonificables per la fundació tripartita. Podeu consultar preus a la direcció info@somiador.com