Escoles i AMPAS

Formació digital

Control Parental

Sovint desconeixem els perills de la xarxa, en aquestes sessions exposem una sèrie de mesures que podem adoptar per millorar la seguretat digital dels nostres fills/es

Eines de Control Parental 0-3

Els experts recomanen la no utilització de mòbils a nens de 0 a 3 anys. A la pràctica,tots sabem que és impossible.
En aquesta sessió presentem una sèrie d’aplicacions que ens permeten limitar les funcionalitats del nostre «mòbil» perquè els petits de la casa els puguin explorar sense perills.


Eines de control parental 3-6

Els infants comencen a explorar el món i guanyar autonomia.
Els pares tenim el deure d’acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge digital.
Hauriem d’anar  controlant el temps i l’ús de les pantalles digitals, ja  siguin mòbils, tauletes o PC’s.


Eines de control parental 6-12

El coneixement tecnològic dels infants pot ser molt notable. Els pares els hi hem d’evitar l’exposició a riscos innecessaris. En aquesta etapa les eines de prevenció i control, acompanyades de bones guies pedagògiques, són crucials per mantenir bones conductes digitals


Eines de control parental 12-18

L’exposició als perills associats en l’ús de la xarxa, arriba al seu màxim exponent. Com a pares sovint ens trobem amb limitacions. Els adolescents poden evitar qualsevol eina de control.
Informar sobre els riscos digitals i aplicar control sobre la tecnologia ajuda a minimitzar els conflictes.


Tots els són Tallers pràctics.

Cal portar el mòbil i PC en la majoria de tallers. Recomano realitzar la sessió a una aula d’informàtica.