Nivell 1

Formació digital

Usuari digital
Nivell inicial  adreçat a tots els que volen aprendre l’essencial.

El mòbil

Funcionalitats bàsiques Connectivitat WIFI, BLUETOOTH, GPS, NFC…
Galeria de fotos
Whatsapp i altres aplicacions.
etc

 learn more

Ordinador

Navegar per internet.
Utilització de dispositius USB. 
Gestió de carpetes i documents.
Etc

 learn more

Correu electrònic

Enviar i rebre correus amb solvència. 
Prendre consciència del significat de la identitat digital.
Desenvolupar les capacitats bàsiques per interactua dins un entorn digital. 

 learn more

Internet

Xarxes socials.
Facebook, Twitter, Intagram,…
Com cercar informació a la xarxa.
Descàrrega de contingut digital.
Consum de serveis digitals, Netflix, Spotify, etc..

 learn more

Classes fins a 10 alumnes